Italijanščina

Italijanščina (za tečaj italijanščine kliknite na http://www.italijanscina.com) je materni jezik v sosednji državi Italiji, San Marinu ter v dveh švicarskih kantonih, in sicer Ticino in Graubünden. Kot drugi uradni jezik se uporablja v Vatikanu, v primorskem obalnem delu Slovenije (občina Koper, Izola, Piran) ter v Hrvaški Istri. Prav tako spada med uradne jezike Evropske unije.

Italijanščina je romanski jezik, ki spada v družino indoevropskih jezikov. Razvojno izhaja iz firenškega knjižnega jezika, ki se je razvil iz ljudske oz. vulgarne latinščine Rimskega imperija. Firenški knjižni jezik so v 14. stoletju v svojih literarnih mojstrovinah uporabljali Dante Alighieri, Francesco Petrarca ter Giovanni Boccaccio. Italijanščina je materni jezik 60 milijonov ljudi (2007), vključno z dvojezičnimi območji.

Kot drugi jezik ga govori 14 milijonov ljudi (2006). V okviru programov tujih jezikov jo ponuja večina slovenskih jezikovnih šol. Italijanščina spada med pet jezikov, ki se na svetu najpogosteje poučujejo. Zaseda torej peto mesto, in sicer takoj za angleščino, španščino, francoščino ter nemščino. Italijanščina spada med lažje učljive jezike, saj slovnica ni preveč zahtevna. Abeceda je sestavljena iz 21 črk. Pisava pa je latinica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *