Kazensko pravo opredeljuje kazenske in predkazenske postopke

kazensko pravo odvetnikZa boljše razumevanje preprosto povemo, da je kazensko pravo posebna pravna veja, ki dejansko ureja in omejuje nasilje, varuje obstoječe in prevladujoče družbene odnose, vrednote in institucije. V bistvu je poseben instrument za izvajanje oblasti vladajočega razreda in sredstvo za varstvo proizvodnih in ostalih odnosov. Skupek pravnih pravil in načel kazenskega prava opredeljuje kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije. Če vas zanima kazensko pravo kliknite tukaj.

V kolikor je prišlo do kaznivega dejanja, potem so v postopek zajete vse tiste kazenskopravne prepovedi in zapovedi, ki varujejo temeljne človeške in družbene dobrine. V kolikor so zavarovane dobrine izredno pomembne in jih je potrebno kazenskopravno zavarovati, se kazensko pravo poveže s številnimi drugimi pravnimi panogami in skupaj z njim rešuje tovrstne težave.

Kazensko pravo pa upošteva temeljna načela, ki zajemajo širok spekter vrednot. Načelo človeškega dostojanstva in humanosti prepoveduje smrtno kazen, mučenje in ponižujoče kaznovanje. Načelo legitimnosti in omejenosti represije se upošteva samo za primere, ko varstva človeka in drugih temeljnih vrednot ni mogoče zagotavljati drugače. Zelo pomembna so še načelo zakonitosti, načelo subjektivne in krivdne odgovornosti ter načelo sorazmernosti med kaznivim dejanjem in kaznijo.

V kolikor potrebujete glede kazenskega ali predkazenskega postopka ustreznega zastopnika, se obrnite na odvetnika za kazensko pravo. Kako dobro vas bo odvetnik zastopal, je odvisno od tega, kako podrobno mu boste razložili okoliščine domnevnega kaznivega dejanja, predložili vse ustrezne dokaze in primerne priče. Če odvetnik spozna, da bo vaša krivda z veliko gotovostjo dokazana, bo v postopku poskušal doseči čim milejšo kazen z navajanjem olajševalnih okoliščin ali pa se bo z državnim tožilstvom poskusil pogoditi glede priznanja krivde in odmere nižje kazni.

Dober odvetnik za kazensko pravo je pogosto življenjskega pomena, saj lahko v primeru obremenilnih dokazov in na videz ne izhodnem položaju pripomore k pravičnejšemu kazenskemu postopku in posledično milejši kazni. V kolikor pa ste oškodovanec zoper storilca vi, vam odvetnik kot pooblaščenec svetuje in vloži kazensko ovadbo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *