Preprost postopek menjave obstoječega podjetja za upravljanje stavb

upravnik ljubljanaZamenjava upravnika je pravzaprav precej preprost postopek, ki vključuje analizo obstoječega upravitelja, soglasje na zboru etažnih lastnikov, sklep o odpovedi pogodbe ter izbiro novega upravitelja večstanovanjske stavbe. Lahko pa se etažni lastniki odločijo za nekoliko obrnjen postopek, kjer najprej izberejo novo podjetje za upravljanje stavb, to podjetje pa hitro začne s postopkom menjave obstoječega upravitelja nepremičnin.

Takšna izbira je za etažne lastnike precej prikladna, saj jim ni potrebno zapravljati časa za preučevanje novih zakonov in pravilnikov, poleg tega pa je z novim podjetjem za upravljanje stavb celoten postopek zamenjave upravnika tudi mnogo hitreje izveden.

Analiza sedanjega upravitelja stavbe na zboru etažnih lastnikov

Na zboru etažnih lastnikov stanovalci temeljito preučijo sedanje stanje in razloge za menjavo upravitelja nepremičnine. Največkrat se razlogi vezani na neizpolnjevanje dolžnosti, nekorektno ravnanje in nepoštenost pri delu ter na finančne težave pri črpanju sredstev iz rezervnega sklada.

Etažni lastniki lahko sklep o zamenjavi upravnika potrdijo le, če se s tem strinja polovica etažnih lastnikov. Če se na zboru etažnih lastnikov dogovorijo temu v prid, tedaj morajo sprejeti sklep o odpovedi upravniške pogodbe in podpisano dokumentacijo tudi izročiti obstoječemu podjetju za upravljanje stavb.

Odpoved pogodbe in izbira podjetja za upravljanje stavb

Ko zbor etažnih lastnikov sprejme sklep o menjavi upravitelja večstanovanjske stavbe, tedaj pooblastijo nadzornika, ki sedanjemu podjetju vroči odpoved in dokumentacijo o odstopu  od pogodbe o opravljanju storitev upravljanja.

Z dnem vročitve odpovedi pa začne sedanjemu upravitelju večstanovanjske stavbe teči tudi odpovedni rok, ki traja natanko tri mesece. V tem času se morajo etažni lastniki dogovoriti o izbiri novega podjetja za upravljanje stavb. Zamenjava upravnika se v postopku zaključi s tem, da podjetje v odpovednem roku preda vso dokumentacijo, poročila in obstoječe posle novemu ponudniku upravljanja stavb. Prav tako mora podjetje v odpovednem roku nakazati vsa sredstva v rezervnem skladu.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *