Sončne elektrarne od projektiranje do montaže

Če imate zamisel za postavitev sončne elektrarne in ste našli način za financiranje te naložbe z zagotovljenim donosom, vas čaka izdelava zajetne projektne dokumentacije, da pridobite vsa potrebna dovoljenja za gradnjo in potem priključitev na elektro omrežje. Začne se s projektom za izvedbo (PZI), nadaljuje s projektom za izvedbo in priključitev na NN oziroma SN omrežje.

Izdelati je potrebno projekt strelovodne zaščite, projekt izvedenih del (PID), projekt za obratovanje in vzdrževanje sončne elektrarne. V kolikor postavite sončno elektrarne na streho hiše ali gospodarskega poslopja, naredite statično presojo ostrešja z izvedbenimi elementi ter študijo požarne varnosti. Končna se s projektom za obratovanje in vzdrževanje sončne elektrarne (POV) in pridobitvijo deklaracije za proizvodno napravo za pridobivanje elektrike iz OVE.  Deklaracija je pogoj za pogodbo z državnim podjetjem Borzen, ki vam zagotavlja odkup električne energije po zajamčeni ceni. Po nabavi fotonapetostnih modulov, razsmernikov, nosilne konstrukcije in drugih potrebnih elementov sledi montaža. Projekt je končan, elektro inštalaterji opravijo elektro dela, krovci pa montažo na ostrešje. Le usposobljeni krovci lahko zagotovijo, da zaradi montaže sončne elektrarne ne bo puščala streha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *