Prevodi besedil

Prevajalci se ukvarjajo s prevajanjem besedil različnih dolžin v nek ciljni jezik. Sam potek prevajanja poteka tako, da najprej naredijo nek grob prevod besedila, le – tega pa nato popravljajo in izboljšujejo dokler ne dosežejo neke ustrezne kakovosti. Pri prevajanju morajo biti zelo natančni, pomagajo pa si lahko z raznimi leksikoni, dvojezičnimi slovarji. Continue reading

Prevajalci iz prevajalskih agencij

Smo v svetu, ko je znanje jezikov ena izmed glavnih stvari, ko iščemo zaposlitev. Trg za delo v tujini, nam je čedalje bolj odprt, seveda v primeru, da imamo kaj za ponuditi. Kaj pa če nam jeziki ne ležijo? Pa, če nikdar nismo imeli posebnega zanimanja za učenje le tega? Prej ali slej se začnemo zavedati, da to morda le ni bila pametna odločitev. Če pogledamo kar na splošno, že sam študij je težko zaključiti brez vsaj osnovnega znanja, na primer angleškega jezika. Pa vendar ne obupajmo, kot za vsako stvar, se tudi tukaj najde rešitev. Continue reading

Prevajanje

Pestrost poklicev daje slehernemu posamezniku možnost lažje izbire ali opredelitve, kaj želi v življenju delati, v čem se želi preizkusiti … Poklici, ki so se razvili iz teh tendenc, je ogromno. Vsi vsega ne moremo početi, zato se vsak specializira za svoje najljubše delo. Prevajanje je ena izmed disciplin, za katero se navadno odločijo tisti posamezniki, ki ljubijo tuje jezike, so komunikativni in želijo bogatiti besedni zaklad svojega maternega jezika in tujih jezikov, ki jih obvladajo.

Komunikacijske spretnosti, potrebne za prevajanje, pa niso zgolj govorne sposobnosti in sposobnosti hitrega navezovanja stikov s tujci, temveč poglobljeno, natančno obvladovanje maternega jezika ter jezika, ki si ga prevajalec izbere za svoje delovno orodje.

Kakovostno prevajanje pomeni strokovno poznavanje slovničnih zakonitosti jezikov, občutek za besede in njihovo ustvarjanje ter poznavanje in obvladovanje tematike izvornega besedila. Kakovosten prevajalec je lahko med drugim tudi specializiran za točno določeno prevajanje besedil posamezne stroke, kot je na primer bančništvo, ekonomija, pravo itd.

Sodni tolmač

Sodni tolmač je izvedenec na področju jezikovnega posredovanja oziroma tolmačenja. Njegov strokovni pristop je iskan pri mnogih odvetniških pisarnah ter drugih podjetjih. Ker je terminologija pravnih tekstov lahko izredno zapletena, je sodni tolmač tisti, ki nam lahko pomaga s svojo natančnostjo in dobrim poznavanjem gospodarsko-pravne terminologije, s čimer so njegovi prevodi pravnih listih vsekakor verodostojni.
Sodni tolmač je strokovno usposobljen za prevajanje pravne terminologije, pravnih institutov itd. iz slovenskega jezika v tuj jezik, iz tujega jezika v slovenski jezik ali iz tujega jezika v drug tuj jezik. Prevaja tako pisno kot govorjeno besedo.
Funkcijo sodnemu tolmaču podeli ministrstvo za pravosodje, potem ko je uspešno opravil preizkus znanja, ki zajema poznavanje temeljnih institutov ustavne ureditve RS, organizacije pravosodnih in upravnih organov ter temeljnih institutov kazenskega in civilnega prava, ki se najpogosteje pojavljajo pri delu sodnih tolmačev.