V kateri industriji se največ uporabljajo jermeni?

Jermeni se največ uporabljajo v splošni industriji, avtomobilski industriji ter na področju kmetijske in gradbene mehanizacije. Industrijski jermeni so najbolj razširjena skupina jermenov. Uporabljajo se za pogon ali transport v različnih sistemih. Obstajajo industrijski jermeni različnih vrst, klinasti, zobati, rebrasti, okrogli, ploščati in industrijski jermeni drugih vrst. Jermeni so v preteklosti igrali pomembno vlogo v industrijski revoluciji. Ključni element industrijske revolucije je parni stroj, nekoliko prezrta pa je vloga jermenov. Prav tako pa tudi kasneje, ko so se pojavili elektromotorji, stabilni motorji in druge podobne naprave.

Vse naštete naprave so prenos moči, navora in hitrosti pogosto prenašale preko jermenov. Vloga jermenov je bila toliko pomembnejša, kolikor bolj statičen je bil stroj ali motor. V avtomobilski industriji so jermeni predvsem pomemben element pogonskih agregatov, v manjši meri pa tudi drugih komponent.

Uporabljajo se klinasti, zobati in rebrasti jermeni. V ponudbi dobimo zgolj jermen ali več ustreznih jermenov, obstajajo pa tudi kompleti z jermeni in napenjalci. Učinkovitost  kmetijske mehanizacije je prav tako tesno povezana z različnimi jermeni. Velikokrat si laična javnost ne predstavlja, kako veliko število raznolikih jermenov ima določena kmetijska mehanizacija ter kako zahtevno je njihovo vzdrževanje. V takih primerih je pametno zaupati proizvajalcem, ki lahko zagotovijo visoko kakovostne jermene. Višja cena se hitro obrestuje v večjem številu delovnih ur, manjši izgubah moči, navora in hitrosti ter tudi v manjšem številu okvar in poškodb. Kar velja tudi za druga področja uporabe.

Zgolj kakovostni jermeni lahko zagotavljajo visok izkoristek, ki se giblje od devetdeset do osemindevetdeset odstotkov. Zaradi relativno nizke cene je tudi nesmisel trošiti jermene do nastanka poškodb ali drugih nepravilnosti. Nizka cena omogoča tudi preventivno zamenjavo. V takih primerih se v času drugih vzdrževalnih posegov preventivno zamenjajo tudi jermeni. Pri menjavi je potrebno paziti na pravilno napetost jermenov, dolžino jermenov ter druge predpisane karakteristike. Danes se stroji in naprave odlikujejo z veliko učinkovitostjo, temu primerno brezhibna in natančna mora biti izvedena tudi zamenjava starega z novim jermenom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *