Prevajanje

Pestrost poklicev daje slehernemu posamezniku možnost lažje izbire ali opredelitve, kaj želi v življenju delati, v čem se želi preizkusiti … Poklici, ki so se razvili iz teh tendenc, je ogromno. Vsi vsega ne moremo početi, zato se vsak specializira za svoje najljubše delo. Prevajanje je ena izmed disciplin, za katero se navadno odločijo tisti posamezniki, ki ljubijo tuje jezike, so komunikativni in želijo bogatiti besedni zaklad svojega maternega jezika in tujih jezikov, ki jih obvladajo.

Komunikacijske spretnosti, potrebne za prevajanje, pa niso zgolj govorne sposobnosti in sposobnosti hitrega navezovanja stikov s tujci, temveč poglobljeno, natančno obvladovanje maternega jezika ter jezika, ki si ga prevajalec izbere za svoje delovno orodje.

Kakovostno prevajanje pomeni strokovno poznavanje slovničnih zakonitosti jezikov, občutek za besede in njihovo ustvarjanje ter poznavanje in obvladovanje tematike izvornega besedila. Kakovosten prevajalec je lahko med drugim tudi specializiran za točno določeno prevajanje besedil posamezne stroke, kot je na primer bančništvo, ekonomija, pravo itd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *