Prevodi besedil

Prevajalci se ukvarjajo s prevajanjem besedil različnih dolžin v nek ciljni jezik. Sam potek prevajanja poteka tako, da najprej naredijo nek grob prevod besedila, le – tega pa nato popravljajo in izboljšujejo dokler ne dosežejo neke ustrezne kakovosti. Pri prevajanju morajo biti zelo natančni, pomagajo pa si lahko z raznimi leksikoni, dvojezičnimi slovarji.

Knjižni prevajalci prevajajo s ciljem ohranjanja osnovnega pomena besedila. Doseči želijo pomensko čimbolj enakovredno besedilo, s čimer se čimbolj ohrani čutenje izvirnega besedila. Za razliko od knjižnih prevajalcev pa se strokovni prevajalci mnogokrat pri delu soočajo s pomanjkljivo izbiro specializiranih strokovnih slovarjev. Velikokrat morajo poiskati še kakšne dodatne jezikovne vire, tako da pri strokovnih prevajalcih ne govorimo več samo o prevajanju ampak tudi o raziskovalno – terminološkem delu.

Prevajalci so v politiki, znanosti, gospodarstvu, medicini, umetnosti in literaturi zelo pomembni. Njihovo delo je zahtevno in zahteva dobro psihofizično sposobnost ter možnost dolgotrajnega stanja zbranosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *