Jezikovni tečaji

Ob spoznavanju in učenju tujega jezika se hitro izoblikuje nekaj osnovnih profilov učenev. Izvajalec jezikovnega tečaja v pestri skupini posameznikov z različni jezikovnimi stili mora poskrbeti, da je tečaj zanimiv in prilagojen za vsakega od tipov. Razlikujemo namreč pet osnovnih stilov.

Tip govornika se odlično znajde v spontanih pogovornih situacijah, zanemarja pa slovnico. V njej blesti analitik, ki pa ob skrbnem analiziranju jezikovnih pravil ni spreten v nepredvidljivi konverzaciji. Tip zakladnika običajno veliko bere v tujem jeziku, vendar besedišče težje uporabi v praksi. Na podobno težavo naleti poslušalec , ki je boljši v pasivnem poznavanju jezika. Ljudje s talentom za jezike in ljubeznijo do učenja pa so pogosto kombinatoriki, ki brez težav združujejo in prepletajo učenje slovnice in njeno rabo v pogovoru.

Odličen jezikovni tečaj tako združuje elemente konverzacije, poslušanja, pisanja in slovnice.