Računovodstvo

Uvajanje novosti in sprememb je nujno za vsako podjetje, ki se želi obdržati na trgu in držati konkurenčno prednost. Ker se spremembe odvijajo vse bolj hitro, se mora temu prilagajati tudi računovodstvo. Da bi uspešno obvladovalo najsodobnejše oblike poslovanja in načine dela, ki jih narekujejo podjetja in sam trg, se računovodstvo nenehno prilagaja novostim in zakonskim določbam, ki jih odreja država.

Zadnjih nekaj let se za samostojno podjetniško pot odloča vse več posameznikov, ki vidijo možnost prodora na trg s svojo ponudbo izdelkov, storitev idr. Vsak tak posameznik oziroma podjetnik pa mora imeti po zakonu urejeno računovodstvo. Torej dokumentirano poslovanje, prikaz poslovanja. Ker je konkurenčni boj neizprosen, država pa podjetnikom nalaga vse več sprememb in obveznosti na področju pravnega poslovanja, je vzorno računovodstvo nujna dejavnost vsakega poslovnega subjekta. Računovodstvo ne l da skrbi za knjigovodstvo, davčno ter finančno poslovanje, temveč je tudi glavni svetovalec in pomočnik podjetniku pri njegovem poslovanju.